Vì vậy, sáu đội này sẽ thi đấu trực tiếp trong vòng thi đấu thế giới, và vị trí thứ năm có thể tham gia các trận playoffs. Không ngạc nhiên, nó sẽ được sản xuất trong nhóm của họ.Nhưng Diallo bị giam và thả ra.Vào tối thứ s áu ở Bắc Kinh, Qatar al Sade Club chính thức tuyên bố rằng nó đã đồng ý với Barcelona về việc khử Harvey, và Barcelona trả tiền hợp đồng của Harvey thanh toán thiệt hại